Önemli Tarihler

Forum’da sunulacak bildirilerin özetleri kör hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Hakem değerlendirmeleri olumlu gelen ve Forum’da sunumu kabul edilen bildiriler web sayfasında ilan edilecektir.

Bildiri tam metinleri e-kitap olarak yayımlanacaktır.

NOT: Ayrıca bildiri özet kitapçığı yayımlanmayacaktır. Bildiri tam metinleri e-kitap olarak yayımlanacaktır

Bildiri Özeti Teslim Tarihi

27 Haziran 2021

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi:

12 Temmuz 2021

Tam Metin Gönderim Tarihi: 

26 Eylül 2021

Tam Metin Bildiri Kitabının Yayınlanması:

25 Ekim 2021

Sempozyum Tarihi:

21-22-23 Ekim 2021

HABER / DUYURU
TAKİP EDİN

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin