Kabul Edilen Bildiriler

                                                                                KAYFOR 20 KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

 

Sayı

Bildiri Başlığı

Yazar(lar)ın Adı ve Soyadı

Yazar(lar)ın Kurum Bilgileri

1

ULUSAL/ULUSLARARASI TERÖRLE MÜCADELEDE MEŞRUİYET, AHLAK VE VİCDAN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Murat PAYAM

Adıyaman Üniversitesi

2

YÖNETİM VE GÜVENLİK POLİTİKALARI AÇISINDAN TERÖRLE MÜCADELEDE YUMUŞAK GÜÇ UYGULAMA STRATEJİSİ: AKİL İNSANLAR HEYETİ

Öğr. Gör. Recep KAYA

Doç. Dr. Erdal BAYRAKÇI

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

3

TÜRKİYE’DE TERÖR OLAYLARI SONUCUNDA YAŞANILAN GÖÇ OLAYLARININ TOPLUMSAL YAPI ÜZERİNDEKİ ETKILERİNİN KAVRAMSAL OLARAK İNCELENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Abdulsemet YAMAN

Havva ÜNAL TOSUN

Ardahan Üniversitesi

 

Ardahan Üniversitesi

4

EMPERYALİZM-TERÖRİZM İLİŞKİSİ: ORTA AMERİKA ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE

Gaziantep Üniversitesi

5

YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI VE YUKARI FIRAT HAVZASI DESTİNASYONU TURİZM GÜVENLİĞİ

Ayfer ZENCİRKAYA

Arapgir Belediyesi

6

TERÖR KAVRAMINA YÖNELİK KURAMSAL BİR ÇALIŞMA: TERÖRİZM VE PROTESTO HAREKETLERİNİ BİRLİKTE DÜŞÜNMEK

Dr. Öğr. Üyesi Ayşem SEZER ŞANLI

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

7

BAŞARISIZ DEVLET VE TERÖRİZM: SOMALİ

Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN

Doç. Dr. Güngör ŞAHİN

Yozgat Bozok Üniversitesi

Milli Savunma Üniversitesi

8

ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN POLİS MÜDAHALELERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: FRANSA VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

Prof. Dr. Bekir PARLAK

 Hakan KARADİKEN

Bursa Uludağ Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

9

TERÖR OLAYLARININ AFET YÖNETİMİNDE KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: AFAD VE FEMA ÖRNEKLERİ

Öğr. Gör. Bektaş SARI

Ege Üniversitesi

10

TÜRKİYE’DE TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELE

Doç. Dr. Selim ÇAPAR

Mehmet KOCA

İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi Başkanı

İl Planlama Uzmanı, Araştırma ve Etütler Merkezi Başkanlığı

11

TERÖRÜ GÜVENLİK SİYASASIYLA ELE ALMAK

Arş. Gör. Fatih SANTUR

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

12

BÜTÜNŞEHİR MODELİNDEN VAZGEÇMEK TÜRKİYE’NİN DOĞUSUNDAKİ BELEDİYELERİ DEMOKRASİ VE TERÖR KISKACINDAN KURTARMANIN BİR YOLU OLABİLİR Mİ?

Dr. Öğr. Üyesi Çağrı ÇOLAK

Trabzon Üniversitesi

13

BİYOTERÖRİZMLE MÜCADELEDE MÜLKİ İDARE SİSTEMİNİN ÖNEMİ

Lütfullah ÜN

İçişleri Bakanlığı

14

ABD’NİN AFGANİSTAN’DAKİ BAŞARISIZLIĞINDA TERÖRLE MÜCADELE STRATEJİSİNİN ETKİSİ

Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ

Ufuk Üniversitesi

15

TERÖRİZMLE MÜCADELE BİR İÇ GÜVENLİK MESELESİ OLARAK KURUMSALLAŞIRSA: YENİ TERÖRİZMİN SOSYAL MALİYETİ

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ARAS

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

16

KENT GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE TERÖRLE MÜCADELEDE AKILLI KENT UYGULAMALARININ ROLÜ

Prof. Dr. Yakup BULUT

Arş. Gör. Muhammed Miraç ASLAN

Gaziantep Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

17

TERÖRLE MÜCADELE SÜRECİNİN SOSYAL HİZMET STRATEJİ VE UYGULAMALARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Öğr.Gör. Dilek TOPCU MUMLU

Giresun Üniversitesi

18

KENTSEL MEKÂNLAR ve KENTLERDE YAŞANAN SUÇ KORKUSU

Dr. Öğr. Demet ONUR

Kırklareli Üniversitesi

19

KÜRESEL TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İSTİHBARAT KURULUŞLARININ DÖNÜŞÜMÜNE ETKİSİ

Öğr. Gör. Ahmet ATEŞ

Iğdır Üniversitesi

20

HUKUKİ PERSPEKTİFTEN BİYOTERÖRİZM

Dr. Öğr. Üyesi Begüm İSBİR

Polis Akademisi

21

KÜLTÜREL VE TARİHİ DEĞERLERE YÖNELİK TERÖR EYLEMLERİNİN DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

 Emre YAŞA

 Mehmet Zülfü KARATAPAN

İnönü Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

22

SİYASAL GÜVENLİK BAĞLAMINDA ÖRTÜLÜ FAALİYETLER VE TERÖRİZM

Prof. Dr. Ertan BEŞE

Çankırı Karatekin Üniversitesi

23

TERÖRİZM VE KAMU YÖNETİMİNDE MEVZUAT GELİŞTİRME

Dr. Esra Ebru MAVİ

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

24

POLİTİK İSTİKRAR -ŞİDDETİN YOKLUĞU İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: LATİN AMERİKA ÜLKELERİ İÇİN DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ

Doç. Dr. Oğuzhan GÖKTOLGA

Prof. Dr. Fatma ZEREN

İnönü Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

25

TÜRKİYE’DE SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE SİBER GÜVENLİK STRATEJİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Firdevs KOÇ BAYKARA

İnönü Üniversitesi

26

TERÖR EYLEMLERİNDEN KAYNAKLI ZARARLARIN SOSYAL RİSK İLKESİ ÇERÇEVESİNDE TAZMİN EDİLMESİ

Arş. Gör. Gencer K. KARAGENÇ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

27

TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ BİR İDARİ VESAYET ARACI 5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU 9/H MADDESİ

Arş. Gör. Gencer K. KARAGENÇ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

28

TÜRKİYE’DEKİ TERÖR SORUNUNUN VAN İLİ ÖZELİNDE ANALİZİ

Prof. Dr. Ferit İZCİ

Doç. Dr. Yıldız ATMACA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

29

TERÖRİZMİN CİNSİYETİ: TERÖRİZM ÇALIŞMALARINDA KADIN

Doç. Dr. Zeynep SELÇUK

Fenerbahçe Üniversitesi

30

GÜNEYDOĞU ASYA’DA TERÖRİZM VE 11 EYLÜL SONRASI GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ’NİN (ASEAN) ANTİ-TERÖR POLİTİKALARI

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Temiz

Iğdır Üniversitesi

31

KAVRAM OLARAK TERÖR VE TERÖRİZM

 Sevil HARIKÇI

İnönü Üniversitesi

32

TERÖRİZM VE BAŞARISIZ DEVLETLER İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KARAASLAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

33

TERÖRÜN PSİKO-POLİTİK ALGISI: “KİMİN TERÖRÜ” VE “KİMİN TERÖRİSTİ”

Arş. Gör. Dr. Haluk YAMAN

Fırat Üniversitesi

34

TERÖRÜN FİNANSMANINDA KRİPTO PARALARIN ROLÜ VE ETKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Hasan YILMAZ

İnönü Üniversitesi

35

TERÖR EYLEMLERİNİ MOTİVE EDEN DİNİ SÖYLEMLER

Prof. Dr. Hulusi ARSLAN

İnönü Üniversitesi

36

KÜRESEL TERÖRLE MÜCADELEDE GÜÇ KULLANIMI

Doç. Dr. Kadir SANCAK

 Özge SAVACI

Gümüşhane Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

37

KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNDE TERÖR İLE İLGİLİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Dr. Öğr. Üyesi Hülya AĞCASULU

Süleyman Demirel Üniversitesi

38

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN DİN İSTİSMARI ve RADİKALİZM

Dr. Zuhal KARAKOÇ DORA

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Strateji Geliştirme Başkan Yardımcısı

39

TOCQUEVİLLE’İN MERKEZİYETÇİLİK ANLAYIŞINDA “TERÖR” OLGUSU

Dr. Havin ÖNER GÖREN

Prof. Dr. Barış ÖVGÜN

-

Ankara Üniversitesi

40

TERÖRLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER: NATO ve ŞİÖ

Prof. Dr. Giray SADIK

Dr. Aybike YALÇIN İSPİR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

-

41

ÇATIŞMA VE TERÖR MAĞDURLARINA YÖNELİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

Dr. Öğr. Üyesi Türken ÇAĞLAR

Hacettepe Üniversitesi

42

Iran’s Cyber Security Conception

Doç. Dr. H. Kürşad ASLAN

İstanbul Medipol Üniversitesi

43

“5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun’a göre Zararın İspatı ve Hesaplanmasında Uygulamadan Kaynaklı Sorunlar”

Dr. Öğr. Üyesi Emine CİN KARAGÖZ

Kırıkkale Üniversitesi

44

TÜRKİYE’DE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN 2016 SONRASI DÖNEMDE BÖLÜCÜ TERÖRLE MÜCADELE YÖNTEMİNİN ANALİZİ: OPERASYON VE İKNA

Dr. Mehmet ÖZEL

İçişleri Bakanlığı

45

SİYASİ PARTİLERİN TERÖRE BAKIŞ AÇILARI: TBMM’DE TEMSİL EDİLEN PARTİLERİN PROGRAMLARI BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

Öğr. Gör. Ahmet Hikmet ZABUN

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

46

TÜRKİYE’DE TERÖRLE MÜCADELE ARACI OLARAK BELEDİYELERDE KAYYUM UYGULAMASI

 Esra ÇİĞDEM

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

47

TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN KURUMSAL VE HUKUKSAL YAPISININ İNCELENMESİ: ALTERNATİF YENİLİK VE GELİŞİM ARAYIŞLARI

Arş. Gör. Tuncay ÇOLAK

Hacettepe Üniversitesi

48

FETÖ’NÜN 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜYLE İLTİSAKLI VE İRTİBATLI AKADEMİK PERSONELİN DİSİPLİN SORUŞTURMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. Hüseyin ERKUL

Dr. Hafize SEÇTİM

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

-

49

KONSTRÜKTİVİZM ÇERÇEVESİNDE KABE’NİN İŞGALİ VE İŞGALİN RADİKAL ÖRGÜTLERE İLHAM KAYNAĞI OLUŞU ÜZERİNE BİR İNCELEME

Öğr. Gör. Ali HAMURCU

 Elanur AKDAĞ

Bitlis Eren Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

50

TERÖRLE MÜCADELEDE KAMU POLİTİKASI UYGULAYICILARININ ROLÜ: ALİ GAFFAR OKKAN ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Abdullah GENCO

Hacettepe Üniversitesi

51

TERÖRLE MÜCADELEDE KAMU POLİTİKALARINA  YEREL YÖNETİMLERİN ENTEGRASYONU SORUNU

Doç. Dr. İlker GÜNDÜZÖZ

Muş Valiliği (Vali )

52

‘ÖZEL MENFAAT İÇİN KAMUSAL YAFTA’: CERATTEPE ÖRNEĞİNDE TOPLUMSAL HAREKET BERTARAF TEKNİĞİ OLARAK MEDYA MANİPÜLASYONU VE TERÖR DAMGASI

Dr. Öğr. Üyesi Nejdet ÖZBERK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

53

FRANSA’NIN TERÖRİZMLE MÜCADELE STRATEJİLERİ: SAHRA ALTI AFRİKA VE ORTADOĞU

Dr. Öğr. Üyesi Cem SAVAŞ

Yeditepe Üniversitesi

54

AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYELİK SÜRECİNDE 24. FASIL VE TERÖR

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AYDIN HALİSOĞLU

Tarsus Üniversitesi

55

POST-MODERN TERÖRİZME KARŞI ULUS DEVLET REFLEKSLERİ

 Şeyma ŞİRAZ

 Sezgi YILMAZ

Gaziantep Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

56

TERÖR OLGUSU VE TÜRK KAMU YÖNETİMİ SİSTEMİ İLİŞKİSİ: OLAĞANÜSTÜ HÂL BÖLGE VALİLİĞİ KURUMU

Arş.Gör. Kubilay DÜZENLİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi

57

TERÖR VE ÇATIŞMA SONUCU AKDENİZ’DE YAŞANAN DÜZENSİZ GÖÇÜ YÖNETMEK: SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Tekin AVANER

Leyla OCAKLI

Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi

Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi

58

SİBER TERÖR FAALİYETLERİNDE BİLİŞİM TEKNOLJİLERİNİN KULLANIMI

Doç. Dr.  M.Tuncay GENÇOĞLU

Fırat Üniversitesi

 

 

 

 

59

KENTSEL PANOPTİKON VE ÇARPAN ETKİLERİ: NİTEL-AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Doç. Dr. İhsan KURTBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Onur AKÇAKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin HAYTA SARAÇBAŞI

Ardahan Üniversitesi

Ardahan Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

60

KENT GÜVENLİĞİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ: TÜRKİYE, MOĞOLİSTAN VE GANA

Prof. Dr. Bekir PARLAK

Nurullah ATİLLA

Bursa Uludağ Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

61

MODERN TERÖRÜN DEĞİŞEN YÜZÜ: BİR ULUSAL VE ULUSLARARASI GÜVENLİK TEHDİTİ OLARAK SİBER TERÖRİZM

Öğr.Gör. Mehmet Onur ÖZER

Prof.Dr. Muharrem GÜNEŞ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

62

MELEZLEŞEN ÇATIŞMA ORTAMI VE YENİ NESİL TERÖRİZM

Yunus KARAAĞAÇ

İstanbul Arel Üniversitesi

63

KURULAN KÜRT ÖRGÜTLERİ VE TERÖR

Reha Talha AYGEN

Doç. Dr. Murat AYGEN

İstanbul Rumeli Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

64

PKK TERÖR ÖRGÜTÜ İLE MÜCADELE STRATEJİSİ OLARAK KAYYIMLIK UYGULAMASI

Kaymakam OLGUN ÖNER

Avanos Kaymakamlığı

65

PKK'NIN ÇOCUK İSTİSMARI TÜRLERİ ÜZERİNE BİR YORUM ÇALIŞMASI

Öğr. Gör. Osman TEKELİOĞLU

Muş Alparslan Üniversitesi

66

OYUN TEORİSİ BAĞLAMINDA REKLAM TERÖRİZMİNİN İNCELENMESİ

Hiyal GEZER

Öğr. Gör. Mehmet ÖLMEZ

İnönü Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

67

BİR TERÖR YÖNTEMİ OLARAK ASİMETRİK SAVAŞ

Arş. Gör. Ruhi ABAT

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ARSLAN

İnönü Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

68

TÜRK TERÖR SİYASETİNDE YENİ BİR KURUMSAL AÇILIM: GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKALAR KURULU

Levent BÖRKLÜOĞLU

M. Burhanettin COŞKUN

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

69

TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN SİYASAL PARTİLERE DÖNÜŞÜMÜN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar ÖZMEN

Dr. Ruziye TALİ

Yozgat Bozok Üniversitesi

-

70

BAŞARISIZ DEVLETLER VE TERÖR

Prof. Dr. Gülise GÖKCE

Selçuk Üniversitesi

71

TERÖR, TERÖRİZM, MEDYA VE KAMUOYU

Prof. Dr. Orhan GÖKCE

Uzman Abdullah ŞENGÖNÜL

Selçuk Üniversitesi

-

72

KENTSEL GÜVENLİK, TERÖR VE YENİ POLİTİKA ARAYIŞLARI

Prof. Dr. Orhan GÖKCE

Arş. Gör. Fırat Harun YILMAZ

Selçuk Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

73

TERÖRLE VE HİBRİT TEHDİTLERLE MÜCADELEDE AVRUPA-ATLANTİK İŞBİRLİĞİNİN ANALİZİ

Prof. Dr. Giray SADIK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

74

TERÖRÜN POST-MODERN SÜRÜMÜ: VEKÂLET SAVAŞLARI

Arş. Gör. Ruhi ABAT

Doç. Dr. Abdulkadir KIYAK

İnönü Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

75

BELEDİYELERDE YÖNETSEL BİR ARAÇ OLARAK KAYYIM MEKANİZMASININ KENTSEL HİZMET SUNUMUNDAKİ ROLÜ: KARS İLİ ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Sevgi KEÇELİ ERCİYAS

Arş. Gör. Duygu DEMİROL DUYAR

Kafkas Üniversitesi

Kafkas Üniversitesi

76

TÜRKİYE’NİN NARKO TERÖRİZMLE MÜCADELESİ

Dr. Öğr. Üyesi Seyida ERKEK

Necmettin Erbakan Üniversitesi

77

SİBER TERÖRİZM ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK STRATEJİSİ VE KAMUNET AĞI

Esra DEĞİRMENCİ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

78

SİGARA VERGİLENDİRME POLİTİKALARI VE TERÖRÜN FİNANSMANINA MUHTEMEL ETKİLERİ

Doç.Dr. Mustafa ARSLAN

 Çağdaş Ozan GÜNEŞ

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi

79

TEZ VERİ TABANINDA KAYITLI TERÖR KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN MAXQDA PROGRAMIYLA BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Doç.Dr. Mustafa ARSLAN

Niyazi KIRMIZIGÜL

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi

80

SOSYAL MEDYA TERÖRİZMİ

Öğr. Gör. Mehmet ÖLMEZ

İnönü Üniversitesi

81

SİYASAL PARTİ VE TERÖR ÖRGÜTÜ İLİŞKİSİ: DİYARBAKIR ANNELERİ ÖRNEĞİNDE BİR ANALİZ

Şura ZAVALSIZ

Merve AYGÜN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

82

İRAN VE SUUDİ ARABİSTAN’IN ORTADOĞU DENKLEMİNDE ARTAN NÜFUZ MÜCADELESİNDE ARAP BAHARI DÖNEMİ

Dr. Öğr. Üyesi Engin KOÇ

Bursa Teknik Üniversitesi

83

Küresel Nüfuz Savaşı ve Güvenlik Algıları Karşısında Terör “Aileden Biri” Olmaya mı Hazırlanıyor? YA DA HERKESİN TERÖRİSTİ “KENDİNE GÜZEL”

Prof. Dr. A. Baran DURAL

Trakya Üniversitesi

84

TERÖR EYLEMLERİNİN ÖNLENMESİ BAKIMINDAN SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ’NİN KAMUSAL YÖNETİMİ

Öğr. Gör. Eser GEMİCİ

Doç. Dr. Kürşad Emrah YILDIRIM

Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

85

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE SİBER İSTİHBARAT

Doç. Dr. Kürşad Emrah YILDIRIM

Öğr. Gör. Eser GEMİCİ

Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

86

TERÖR ÖRGÜTLERININ UYGULADIĞI HIBRIT SAVAŞ MODELINDE GÜVENLIK PERSONELININ EĞITIMI

Doç. Dr. Osman Kürşat ACAR

Öğr. Gör. Osman TEKELİOĞLU

Süleyman Demirel Üniversitesi

Muş Alparslan Üniversitesi

87

BATI VE KÜRESEL GÜCÜN KORKU VE TEHDİT ÜZERİNDEN DİN VE TERÖR BİRLİKTELİĞİNİ MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI VE MÜSLÜMAN TOPLUMLARDA TERÖR PARADOKSU

Dr. Arş. Gör. Gültekin EROĞLU

İnönü Üniversitesi

88

GÜNEYDOĞU SORUNUN NEDENLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Öğr. Gör. Ali HAMURCU

Öğr. Gör. Yücel ÖZDEN

Bitlis Eren Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

89

TERÖR VE GÖÇ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Öğr. Gör. Yücel ÖZDEN

Öğr. Gör. Ali HAMURCU

Bitlis Eren Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

90

TERÖRİSTLE MÜCADELEDE ANTROPOLOJİK İSTİHBARAT: POZİTİVİST VE POST-POZİTİVİST PARADİGMALAR BAĞLAMINDA ÖZNEYİ ANLAMAK ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ

Dr. Fatih DEDEMEN

İlyas Ertuğrul İNAN

Jandarma Genel Komutanlığı

Kastamonu Üniversitesi

91

TERÖRLE MÜCADELEDE İSTİHBARAT SORUNSALI

Prof. Dr. Sefa ÇETİN

 İlyas Ertuğrul İNAN

İstanbul Gedik Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi

92

KÜRESEL GÜVENLİK BAĞLAMINDA 21. YÜZYILDA TERÖRİZM OLGUSU

Doç. Dr. Yusuf SAYIN

Çağatay TÜRK

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

93

TERÖRİZM VE İÇ SİLAHLI ÇATIŞMA İLİŞKİSİ EKSENİNDE KOLOMBİYA’DAKİ ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ

Doç. Dr. Fulya KÖKSOY

Arş. Gör. Nurcan CEYHAN

Batman Üniversitesi

Batman Üniversitesi

94

TERÖRİZMİN EKONOMİK VE FİNANSAL ETKİLERİ: TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARI ÖZELİNDE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

Öğr. Gör. Cihan YILMAZ

Ardahan Üniversitesi

95

TERÖRİZMİN ULUSLARARASILAŞMASI: EL KAİDE TERÖR ÖRGÜTÜ

Dr. Ümran GÜNEŞ

Bağımsız

96

TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTINDA YENİ NESİL HAVA ARAÇLARININ ROLÜ: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Serkan KEKEVİ

Öğr. Gör. Fatih ERARSLAN

Düzce Üniversitesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

 

97

TERÖRLE MÜCADELEDE BÜROKRATLARIN ROLÜ:  RECEP YAZICIOĞLU ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. M. Enes ZORLU

Mustafa ÇAMLI

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

98

TERÖRLE MÜCADELEDE KAMU POLİTİKASI ARACI OLARAK KAMU SPOTLARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Fatih UÇAN

Arş. Gör. Tuğba SALMAN

Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

99

TERÖRÜ MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI OLARAK “DİNİ MOTİFLİ TERÖRİZM”: BOKO HARAM ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ali UGAN

Iğdır Üniversitesi

100

TÜRKİYE’DE GÜVENLİK POLİTİKALARI BAĞLAMINDA DEVLETİN SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

Doç. Dr. Emine ÇELİKSOY

Çankırı Karatekin Üniversitesi

101

TÜRKİYE’DE FALİYET GÖSTEREN PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TERÖRÜN FİNANSMANI AÇISINDAN UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINDAKİ ROLÜ

 Gürkan KANAT

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

102

ULUSAL VE ULUSLARARASI TERÖRİZM IŞIĞINDA DOĞU AKDENİZ’İN JEOPOLİTİK ÖNEMİ

 Gürkan KANAT

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

103

KENT GÜVENLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Uğur SADİOĞLU

Arş. Gör. Eser ERGÖNÜL

Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

104

ULUSAL VE ULUSLARARASI TERÖR BAĞLAMINDA DEMOKRASİLERDE GÜVENLİK SORUNU

Uzm. Hatice DOĞRU

Bartın Üniversitesi

105

GÖÇ VE TERÖR AÇISINDAN SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Iğdır AKARAS

Doç. Dr. Ümmühan KAYGISIZ

Iğdır Üniversitesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

106

YENİ GÜVENLİK ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL BİR TEHDİT OLARAK ASİMETRİK TEHDİT: ULUSLARARASI TERÖRİZM

Hatice DÖNMEZ

İnönü Üniversitesi

107

ABD’NİN TERÖRLE MÜCADELE POLİTİKASININ ÇİN’İN YÜKSELİŞİNE ETKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi  Zekeriyya AKDAĞ

İnönü Üniversitesi

108

Z KUŞAĞININ KAVRAM OLARAK ‘TERÖR’ VE ‘TERÖRİZM’ ALGISI VE OKURYAZARLIĞI

Aslı KAYA

Yasemî Nurbanu KAYA

İnönü Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

109

TERÖR VE KENTSEL MEKÂN ÜZERİNE ETKİLERİ

 Sevinç YÜCE

Aksaray Üniversitesi

110

KENT MEKÂNLARINDA TERÖRLE MÜCADELEDE YEREL SİYASAL AKTÖRLER

Doç. Dr. Murat SEZİK

İnönü Üniversitesi

 

111

KÜRESELLEŞME ŞARTLARI ALTINDA TERÖRİZME KARŞI İŞBİRLİĞİ: DEVLETLERİN TERÖRİST ÖRGÜTLERE KARŞI İŞBİRLİĞİ YAPMALARINI ZORLAŞTIRAN SİSTEM-SEVİYESİNDEKİ VE DEVLET-SEVİYESİNDEKİ FAKTÖRLER

Dr. Öğr. Üyesi Barış ÇAĞLAR

MEF Üniversitesi

112

YARDIMCI KOLLUK KUVVETLERİNİN TERÖR FAALİYETLERİNİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ

Prof. Dr. Yakup BULUT

Arş. Gör. Seda KULU BAY

Gaziantep Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

113

BAŞARISIZ DEVLET VE İRAN’IN VEKİL GÜÇ İNŞASI: 2016 SONRASI LÜBNAN

Prof. Dr. Murat ASLAN

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

114

TERÖRİZM PSİKOLOJİSİ BAĞLAMINDA FETÖ VE PKK TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Prof. Dr. Hamza ATEŞ

A. Muhammet BANAZILI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

115

IŞİD’İN ÖTEKİLEŞTİRİCİ SÖYLEMİNDE TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah METİN

Çankırı Karatekin Üniversitesi

116

ANDRE BEAUFRE’NİN HAREKET STRATEJİSİ PERSPEKTİFİNDE PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İNCELENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Hüdayi SAYIN

Kerem YILDIRAK

T.C. Yeni Yüzyıl Üniversitesi

T.C. Yeni Yüzyıl Üniversitesi

117

ÇEVRE TERÖRİZMİN ÇEVRESEL GÜVENLİK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Korkmaz Yıldırım

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Ayna

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

118

KENTSEL SUÇUN DOĞASI ÜZERİNE: TÜRKİYE KENTLEŞME VE KENTSEL POLİTİKALARIN SUÇ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre AYNA

Dr.Öğr.Üyesi Korkmaz YILDIRIM

 

Bingöl Üniversitesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

 

119

 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE BULUNAN ÜNİVERSİTELERDE ÇALIŞAN AKADEMİSYENLERİN TERÖR KAYGILARININ ÖLÇÜLMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL VE BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Vedat YILMAZ

   Öğr. Gör. Çağlar ÇİÇEK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

120

TERÖRİZM’İN FİNANSMANINDA UYUŞTURUCUNUN YERİ VE ÖNEMİ

 Mustafa POLAT

Jandarma Genel Komutanlığı

Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü mezunu

121

TERİTORYAL EKONOMİ POLİTİK KIRILGANLIK VE KATLANAN BORÇLANMA ARTIŞININ ABD'İN GÜVENLİKLEŞTİRİCİ YÖNELİMİNE ETKİLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hişyar KORKUSUZ

İnönü Üniversitesi

122

HOMEGROWN TERÖRİZM (BİZİM ÇOCUKLAR TERÖRİZMİ (?)

Prof. Dr. Fatma ZEREN

Doç. Dr. Oğuzhan GÖKTOLGA

İnönü Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

123

TERÖR(İZM) OLGUSUNUN ÇİFTE ANLAMLILIĞININ ORTAYA ÇIKIŞINDA FRANSIZ İHTİLALİ SONRASINDAKİ JAKOBEN VE GİRONDEN İKTİDAR MÜCADELESİNİN ETKİLERİ

Doç. Dr. Bülent ŞENER

Karadeniz Teknik Üniversitesi

124

TERÖRLE MÜCADELEDE EĞİTİMİN ÖNEMİ

 Ömer Varol PALANCIOĞLU

Doç. Dr. Hasan AYDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KARALI

Milli Eğitim Bakanlığı

 

İnönü Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

125

ÇOCUK HAKLARI MESELESİ OLARAK TERÖR

 Muhammed İkbal SEZİK

Doç. Dr. Mehmet SAĞLAM

İnönü Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

126

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN SURİYE’DE TERÖRİZMLE MÜCADELESİ

Arş. Gör. Abdullah PEKEL

Ankara Üniversitesi

127

YEREL HALKIN SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK KENT GÜVENLİĞİ ALGISI: MALATYA ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Canan Emek İNAN

 Tuğba ALGÜL

İnönü Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

128

TERÖRLE MÜCADELEYİ KENTSEL DİRENÇ VE GÜVENLİK ÜZERİNDEN OKUMAK

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Yunus BİLGİLİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi

129

SİBER TERÖRİZM BAĞLAMINDA ANGLO-SAKSON HUKUK SİSTEMİ VE KITA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Arş. Gör. SEMİH AYSAL

Atatürk Üniversitesi

130

BİYOLOJİK TERÖR, KENT GÜVENLİĞİ VE REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Dr. Öğr. Üyesi Esmeray ALACADAĞLI

Bayburt Üniversitesi

131

TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKİYE’NİN YUMUŞAK GÜÇ ARACI OLARAK KAMU DİPLOMASİSİ UYGULAMALARI: DİYARBAKIR ANNELERİ ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Mehmet Emin GÜVEN

İnönü Üniversitesi

132

ASİMETRİK SALDIRILAR BAĞLAMINDA ÇEVRE TERÖRİZMİ: PKK’NIN SABOTAJLARI SONUCU GERÇEKLEŞEN ORMAN YANGINLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Arş. Gör. Mehmet Emin GÜVEN

Doç. Dr. Osman AĞIR

İnönü Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

133

TERÖRLE MÜCADELEDE ÖZEL GÜVENLİĞİN ROLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Nahide Işıl Çetinkaya İSTİKBAL

Öğr.Gör Bayram KARAKURT

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Yalova Üniversitesi

134

CARL SCHMİTT’İN “İSTİSNAİ DURUMU” BAĞLAMINDA ABD’NİN AFGANİSTAN’DA TERÖRİZMLE MÜCADELE STRATEJİLERİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. Selahaddin BAKAN

 Canan KATILMIŞ

İnönü Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

135

TERÖRİZMLE MÜCADELEDE ÖZGÜRLÜK-GÜVENLİK İKİLEMİ

Prof. Dr. Selahaddin BAKAN

 Canan KATILMIŞ

İnönü Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

136

KÜRESEL GÜVENSİZLİĞİN YENİ KAYNAĞI: BİYOTERÖRİZM

Dr.Öğr.Üyesi Süleyman EKİCİ

 Alpcan ACAR

İnönü Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

137

TERÖR ÖRGÜTLERİ AĞINDA GÜNÜMÜZ AFGANİSTAN

Doç. Dr. A. İnci Sökmen ALACA

İstanbul Arel Üniversitesi

138

HİNDİSTAN’DA YENİ VATANDAŞLIK YASASI BAĞLAMINDA MÜSLÜMAN NÜFUSUN GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ

Arş. Gör. Pınar KAHYA

Dr. Öğr. Üyesi Ender AKYOL

İnönü Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

139

TERÖRLE MÜCADELE POLİTİKASI AKTÖRÜ OLARAK TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER: PARTİ PROGRAMLARI VE SEÇİM BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN BİR OKUMA

Prof. Dr. Şükrü NİŞANCI

Arş. Gör. Tuğba SALMAN

Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

140

GÜVENLİK, GÖÇ VE YOKSULLUK KISKACINDA SURİYELİLERİN GÜNDELİK YAŞANTISI

Dr. Öğretim Üyesi Adem CEREN

Adıyaman Üniversitesi

141

JANDARMA TEŞKİLATI’NIN 15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ SONRASI DÖNÜŞÜMÜ 

Doç. Dr. Sezai ÖZTOP

Kaymakam Abdullah ÖZÜBEK

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Erzurum Köprüköy Kaymakamlığı

142

IRAK VE ŞAM İSLAM DEVLETİ’NİN (IŞİD) TERÖR EYLEMLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Prof. Dr. Abdulkadir BAHARÇİÇEK

Arş. Gör. Umut Turgut YILDIRIM

İnönü Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

 

143

ULUSLARARASI GÖÇÜN YÖNETİ/Şİ/MİNDE TEMEL SORUNLAR: GÜVENLİK VE TERÖR İLİŞKİSİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME 

Dr. Öğretim Üyesi Orhan BATTIR

Doç. Dr. Sefa USTA

Doç. Dr. Levent YİĞİTTEPE

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

144

TERÖRİZMİN DEĞİŞEN DOĞASI: EKO-TERÖRİZM VE ÇEVRESEL TERÖRİZM

Arş. Gör. Abdulgazi YIKICI

Karadeniz Teknik Üniversitesi

145

TÜRKİYE’DE TERÖR SALDIRILARININ HABERLEŞTİRİLMESİ: 2015 ANKARA TREN GARI SALDIRISI VE 2016 KAYSERİ SALDIRISI ÖRNEKLERİ

Arş. Gör. Fatih TEKİN

Doç. Dr. Osman AĞIR

İnönü Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

146

KÜLTÜR VE SANATIN TERÖRİZMİN İDEOLOJİK AYGITINA DÖNÜŞÜMÜ: PKK ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Gökhan TUNCEL

İnönü Üniversitesi

147

TERÖRLE MÜCADELEDE MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLER: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ STRATEJİK PLANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Doç. Dr. Aziz BELLİ

 

Dr. Öğretim Üyesi Berat AKINCI

 

Doç. Dr. Vedat YILMAZ

 

Doç. Dr. Abdullah AYDIN

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

148

TÜRKİYE’DE GÜVENLİK POLİTİKALARI VE TERÖRLE MÜCADELE EKSENİNDE GÖÇ YÖNETİMİ: GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Dr. Öğretim Üyesi Orhan BATTIR

Doç. Dr. Sefa USTA

Doç. Dr. Levent YİĞİTTEPE

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

149

DAĞLIK KARABAĞ'DA ERMENİ TERÖRÜ

Doç.Dr. Qarayeva Leman Zahid Kızı

Bakü Slavyan Üniversitesi

150

BÖLGESEL BARIŞ VE GÜVENLİĞİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINA ULAŞMANIN TEMEL KOŞULLARI BAĞLAMINDA KAMU YÖNETİMİ İÇİN ÖNE ÇIKAN HUSUSLAR

Doç.Dr. Elnur ALİYEV

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kamu Yönetimi Akademisi

151

CONCEPTUALIZING TERRORISM: CENTRAL ASIAN CONTEXT

Dr. Farkhod TOLİPOV

Director of the Non-governmental Research Institution “Knowledge Caravan”,

Tashkent, Uzbekistan

152

İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI`NDA ERMENİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN EYLEMLERİ VE TERÖRİZMLE MÜCADELE

Doç. Dr. Murteza HASANOĞLU

Doç. Dr. Asim MEMMEDOV

Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi

Gence Devlet Üniversitesi

153

ORTA ASYA ÜLKELERİNDE TERÖRİZM VE AŞIRICILIKLA MÜCADELE

Aizhan AİTBAEVA

Hacettepe Üniversitesi

154

THREATS OF CENTRAL ASIAN SECURITY IN CONTEXT OF CHANGING THE SITUATION IN AFGHANISTAN

Prof. Dr. Taissiya MARMONTOVA

Professor the Institute of Diplomacy, Academy the Public Administration under the President the Republic of Kazakhstan

155

DEVELOPMENT OF TERRORISM FORMS IN THE INFORMATION SOCIETY

Assoc. Prof. Dr. Oleksandr  TYKHOMYROV 

Civil Law Department  National Academy of Security Service  of Ukraine

156

RUSYA’NIN TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA POST SOVYET ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİ

Doç.Dr. Ainur NOGAYEVA

L.N.Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi

157

SYSTEM OF ANTI-TERRORISM SECURITY AUTHORITIES IN UKRAINE

Assoc. Prof. Dr. Liudmyla RADOVETSKA

Тheory and History of State and Law Department, The Academy of Security Service of Ukraine

158

GOOD INTENTIONS, WRONG POLICIES, BAD RESULTS: THE NEED FOR THE PATIENCE AND REALISTIC POLICIES COUNTERING EXTREMISM AND TERRORISM IN AFGHANISTAN

PhD. Student Mohammad Amin FAZILYAR

Hacettepe University

159

PROBLEMS OF RECOGNITION OF PERSONS AS SUBJECTS OF TERRORIST ACTIONS IN UKRAINE

Kamila HAMALİNA

Information Security Organization Department,

National Academy of Security Service of Ukraine

160

ANTI-TERRORISM STRATEGY FOR URBAN SECURITY IN LEBANON

PhD. Khaled TADMORI

The Lebanese University, Beirut

161

TERÖRİZMLE MÜCADELEDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ’NİN ROLÜ

Doç. Dr. Abdullah TORUN

İnönü Üniversitesi

162

TERÖRLE MÜCADELEDE ETKİNLİK AÇISINDAN YAKLAŞIMLAR

İhsan EKEN

Dr. Öğretim Üyesi Levent BÖRKLÜOĞLU

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

163

SURİYE İÇ SAVAŞINDA ETKİLİ OLAN TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: PYD VE HTŞ ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Gökhan TUNCEL

Fatma Nur ÖZDEMİR

İnönü Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

164

TÜRKİYE, ABD VE RUSYA’NIN SURİYE İÇ SAVAŞI’NDA AKTİF OLAN TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Doç. Dr. Osman AĞIR

Fatma Nur ÖZDEMİR

İnönü Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin